Henryk Tomaszewski w Zachęcie – must see

10-04-2014 
© M. Jurko 2014 / zdjęcia: M. Jurko, Matys Studio / code: Macchiato Code